Unanimidade das produtoras para rexeitar a proposta da nova LGCA

Unanimidade das produtoras para rexeitar a proposta da nova LGCA

A totalidade das asociacións que representan a produción audiovisual española, que crean e producen a maioría das series, películas e programas de todos os xéneros mostran unidos o seu profundo estupor polos cambios que o Partido Socialista ha introducido nas últimas horas na Lei Xeral de Comunicación Audiovisual que está na recta final da súa tramitación parlamentaria. É a primeira vez en moito tempo que tanto AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA e PROFILM (agrupadas na Plataforma Audiovisual de Produtoras Independentes, P.A. P) coma PATE Produtores audiovisuais pechan filas contra o que pode supor o final dunha industria florecente e supostamente estratéxica para o país.

Os cambios introducidos mediante emendas que pretendían unha suposta mellora técnica do texto supoñen un golpe de gran dureza para a produción independente e ao sector cultural vinculada á mesma cuxa viabilidade pasa a estar gravemente ameazada. Iso inclúe todo o talento, creatividade e emprego que pivotan ao redor das nosas empresas asentadas ao longo do tempo con gran aceptación da cidadanía, así como outros mercados internacionais aos que viaxaron con gran éxito.

Con estas decisións que debería por fin achegarnos, cumprindo coa directiva audiovisual europea que se pretende traspoñer neste texto, aos países da nosa contorna, o que en realidade consegue é definitivamente afastarnos deles sumindo á cultura audiovisual e á produción independente a unha crise inmediata e case definitiva. Tras a reunión do Relatorio da tramitación da Lei Xeral de Comunicación Audiovisual, lugar onde se acordaron e aprobaron unha serie de emendas ao Proxecto de Lei descubrimos uns cambios que significan unha modificación completa do modelo, en relación á produción audiovisual, que se nos estivo presentando en todo o larguísimo proceso de elaboración e co que, en termos xerais tiñamos puntos de acordo.

Resulta singularmente grave a Emenda 790 que, coa xustificación dunha “mellora técnica”, modifica así o art. 110.1:

• 1.” Considérase produtor independente a efectos deste capítulo á persoa física ou xurídica que non está vinculada de forma estable nunha estratexia empresarial común cun prestador do servizo de comunicación audiovisual obrigado a cumprir co establecido nos artigos 115 a 117 e que asume a iniciativa, a coordinación e o risco económico da produción de programas ou contidos audiovisuais, por iniciativa propia ou por encargo, e a cambio dunha contraprestación ponos ao dispor do devandito prestador do servizo de comunicación audiovisual” (na versión anterior: (…) de un prestador).

Pois ben, esta modificación implica un cambio de enorme calado con consecuencias moi graves, tanto para a produción independente, como para o sector no seu conxunto e a diversidade e creatividade de produción europea.

A pesar de que literalmente poida parecer mínimo o cambio introducido, o certo é que modifica a obrigación xeral de non vinculación cun prestador, ao limitar dita obrigación de non vinculación, exclusivamente, respecto do prestador co que se contrata, o que permite que as produtoras dependentes de televisións e plataformas poidan considerarse independentes só contratando de forma cruzada con outros prestadores do servizo de comunicación audiovisual. É dicir, as Produtoras vinculadas a un Provedor de Servizos de Comunicación, terán a consideración de Independentes cando produzan para outros Provedores de Servizos de Comunicación competindo de forma desleal e con inxusta vantaxe cos verdadeiros Produtores Independentes. Estes Provedores de Servizos de Comunicación (televisións e plataformas) non só contan coas xanelas onde exhibir o contido, senón que ademais teñen a plataforma onde se anuncia.

Desta maneira, esta modificación impulsa concentración inmediata da industria, no duopolio televisivo actual e no medio prazo nas grandes plataformas internacionais. Está garantida a deriva ao pensamento único desde o punto de vista da diversidade cultural. Vai en contra do movemento da visión europea e a súa diversidade da que o produtor independente é garante desde os seus inicios. Pero non só ten un impacto cultural, senón que con esta concentración póñense en risco máis de 25.000 empregos, dos que se poden perder máis de 17.000 e precarizar os 7.000 restantes. Ademais deixa indefensos ao talento e aos creadores fronte a grandes conglomerados corporativos.

Esta orientación está en contradición cos obxectivos da Directiva Europea de Medios Audiovisuais ( AVMS) e senón que non fará senón xerar litigiosidad no sector.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies