As iniciativas que compoñen este conxunto de medidas, as cales amosan o renovado compromiso corporativo coa industria audiovisual galega e o seu tecido produtivo, son as seguintes:

 • Mantemento do groso da programación de proximidade dos diferentes medios públicos galegos, con centos de contratos para traballadores e prestadores de servizos da industria cultural e creativa galega, como expresión esencial do servizo público en información, entretemento, divulgación, cultura e coñecemento no momento en que máis o demanda o conxunto da cidadanía de Galicia desde os seus fogares.
 • Contratación de novos produtos audiovisuais adaptados ás novas necesidades xurdidas na sociedade galega durante o estado de alarma. Estase a pensar en: contidos educativos, sociais, experiencias innovadoras coma a slow TV ou a carteleira de cine dixital, sen prexuízo de atender as restricións que marquen as autoridades públicas para combater a pandemia da COVID-19.
 • Redución dos prazos de pagamento polos produtos entregados e servizos prestados á CRTVG.
 • Posta en marcha do procedemento de selección e formalización dos contratos de apoio á produción audiovisual que teñan xa definido o seu cronograma de produción. Esta actuación realízase baixo o obxectivo de que as produtoras poidan destinar o tempo do estado de alarma á preprodución dos seus proxectos audiovisuais.
 • Pactar unha moratoria dos prazos de entrega daquelas producións que viron interrompido o seu plan de produción por causa do estado de alarma.
 • Celebración con carácter inmediato (finais do mes de abril ou principios de maio) dunha comisión extraordinaria de avaliación de proxectos audiovisuais da CRTVG. Anticípase así a toma de decisións para a selección de proxectos participados pola Corporación co fin de contribuír a apoiar a produción audiovisual galega.
 • Promoción da tramitación das contratacións da CRTVG mediante a transferencia dixital dos materiais relacionados, como documentación en PDF e entrega de produto a través de FTP, para axilizar a súa tramitación e rebaixar os seus custos.
 • Reforzo de investimento, nas próximas semanas, para a adquisición de documentais en galego de produtoras audiovisuais que os teñan rematados, nos que a CRTVG non participara no seu momento. A Corporación, unha vez avaliados, pretende así incrementar o seu fondo documental.
 • Activar con carácter inmediato un procedemento para a selección de propostas para a contratación dun documental relacionado co momento actual COVID-19. Neste caso incluiranse condicións preferentes de acceso ao arquivo da CRTVG para a súa elaboración.
 • Activar un procedemento para a selección de proxectos destinados á adaptación a televisión, mediante rodaxe en escenario, dunha obra preexistente da produción teatral galega.
 • Reactivación da produción musical galega para televisión e radio na medida en que a regulación sanitaria o permita, nos programas dos medios públicos galegos especializados como “Luar”, “Bamboleo”, “Os Cantos Rolados”, “Estudio 3” e “Ben Compasado”.
 • Establecemento dun ciclo de concertos de música vía web para amosar nos medios públicos galegos a creatividade contemporánea, en especial da música emerxente nos distintos xéneros.
 • Reactivación inmediata da actividade de dobraxe cara a contribuír con rapidez, no momento en que os estudios se encontren en condicións operativas, á súa normal actividade tras as restricións derivadas da epidemia de COVID-19.
 • Axudar o sector audiovisual galego a participar nos certames internacionais nos que poidan compararse con producións doutros países e intercambiar coñecemento cos seus axentes, como o Prix CIRCOM e o Celtic Media Festival.
 • Procura de alianzas ou colaboracións con iniciativas audiovisuais existentes que a CRTVG podería incorporar á súa oferta tanto televisiva como en redes.