O Clúster garantirá as medidas de protección persoal e distancia social fronte á Covid-19 durante todo o evento. Así mesmo, indicarvos que se chegado o momento as condicións existentes non permitiran realizar o pitching de maneira presencial, o Clúster celebrará unha edición online do “I+P, Ideas para producir” nas mesma datas.

Máis información: https://bit.ly/2WZaOmx