Con motivo dos 25 anos de AGAPI, cambiamos a web con novo deseño e novas funcións, agardando que
poida ser útil. A páxina pretende ser unha ferramenta viva ao servizo do sector audiovisual.


A Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) presenta unha nova imaxe e unha nova páxina
web que conta coa Subvención no seu desenvolvemento e posta en marcha da Axencia Galega das
Industrias Culturais (Agadic).
Esta nova web está estruturada en apartados pensados para facela útil e operativa. Conta con un espazo
dedicado a socios cos contactos das empresas. O catálogo permite acceder ás últimas producións feitas
desde Galicia. Na revista están recollidas as novas de actualidade e formación, coa novidade dos
apartados Informes e Anuarios que buscan dar acceso con datos cualitativos a todo o sector. Inclúe tamén
un apartado de emprego para a publicación de ofertas de traballo. Permite ao público xeral subscribirse
para recibir un boletín periódico de noticias e avisos, así como a opción de facer unha candidatura
espontánea de envío de cv que quedará a disposición dos produtores asociados.
Agapi.gal contén a maiores unha área privada de acceso restrinxido a socios con documentación e
informes.
A imaxe e o deseño da cabeceira correu a cargo da ilustradora e artista, Iria Prol e o desenvolvemento da
web foi traballo de Explica Ingenieros.