O Goberno francés estuda reducir a taxa do IVE que se aplica ás entradas de cine ao 5%, fronte ao 7% que soportan na actualidade. Esta medida, que se aplicará desde o vindeiro 1 de xaneiro, suporá que o país veciño deixará de ingresar uns 60 millóns de euros, segundo calculou o Goberno, pero podería contribuir a incentivar o consumo.

O excepcional da decisión é que chega nun momento no que Francia prepara para unha suba do IVE, que pasará do 19,6% ao 20% no tipo xeral e do 7% ao 10% no tipo reducido, o que corresponde ao cine. O anuncio do Goberno responde ás demandas do sector do cine. En Francia, a asistencia ás salas caeu nun 10% durante o último ano. Ademais, algúns profesionais queixáronse dos altos prezos que soporta o sistema de produción. En España, a taxa que se aplica ás entradas de cine está no 21%, o tipo xeral. Desde o sector cultural demándase unha baixada inminente do tipo de IVE.