Convenio PuntoGal

O convenio entrambas entidades inclúe a posibilidade de que as empresas asociadas de Agapi poidan mercar un dominio .gal ao prezo reducido de 13 euros máis IVE. Para facer efectiva a oferta, teredes que utilizar o código promocional AGAPI a través dos rexistradores que colaboran na promoción, Dinahosting e Entorno …